פתיון גרגרי - להדברת נמלת אש (תכשיר נגד נמלים)

פתיון גרגרי – להדברת נמלת אש (תכשיר נגד נמלים)